Nasze projekty

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty informatyczne zrealizowane przez nas w ostatnich latach.

System E-faktura

W 2010 roku zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompleksowy system faktur elektronicznych. Aplikacja została zintegrowana z istniejącym system fakturowania. Przy wystawianiu faktury, na podstawie kartoteki zleceniodawców, określane jest czy faktura ma mieć postać elektroniczną czy papierową. Jeśli klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, generowany jest plik PDF, które po podpisaniu kwalifikowanym podpisem cyfrowym jest umieszczany w systemie

Licencja

Wszystkie tworzone przez nas programy są oferowane na bardzo liberalnej licencji. Po zakupie programu klient, oprócz działającego programu, otrzymuje jego kod źródłowy oraz prawo do dokonywania dowolnej modyfikacji. Oznacza to, że wszelkie zmiany, poprawki, a także rozszerzenia funkcjonalności mogą zostać wykonane przez każdą inną firmę informatyczną. Dzięki takiemu podejściu klient unika uzależnienia od jednego dostawcy usług informatycznych. W każdej chwili może zostać zakontraktowanych inna firma informatyczna, bez dodatkowych kosztów wejścia. W powszechnym na rynku modelu klient nie ma możliwości dokonywania zmian w programie, a co za tym idzie ponosi wysokie koszty związane z wprowadzaniem zmian w systemach informatycznych.

My taką możliwość oferujemy, ponieważ jesteśmy przekonani, że nikt nie zaoferuje usług na porównywalnym poziomie za niższą cenę.