Wymagane informacje o spółkach na stronach WWW

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że kodeks spółek handlowych nakłada na spółki obowiązek umieszczenia na stronach WWW specyficznych informacji. Są to:

  1. nazwa spółki, jej siedziba i adres,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  4. wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Szczególnie często brak jest dwóch ostatnich informacji. Brak tych danych może skutkować nałożeniem na członków zarządu grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Przepisy te dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i spółek akcyjnych. Uaktualnienie tych informacji na firmowej stronie WWW jest proste, a może oszczędzić wielu niepotrzebnych kłopotów.

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych: art. 127, art. 206, art. 374, art. 595.