Zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdynia nr 3 z dnia 18.07.2000 "Przepisy portowe" (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 78 z dnia 9.08.2000) stanowią, że w porcie Gdynia do korzystania z usług pilota zobowiązane są statki o długości 60 metrów i większej, oraz niezależnie od długości: statki przewożące ładunki niebezpieczne wymienione w § 16 zarządzenia, statki nieodgazowane, przeładowane, nadmiernie przegłębione, wykazujące niebezpieczny przechył oraz statki, które z powodów doznanych uszkodzeń mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska.

ŁĄCZNOŚĆ Z DYSPOZYTOREM STACJI PILOTOWEJ

   Telefony: (+48) 58 772 6300, (+48) 58 772 6301
   Kom.: (+48) 888 110 634
   Faks: (+48) 58 772 6304
   Internet: http://www.unipil.pl/stapi
   Email: dysp@unipil.pl


ZAMAWIANIE USŁUGI PILOTOWEJ

Powiadomienie nas co najmniej dwie godziny przed planowanym zawinięciem, holowaniem lub wyjściem statku pozwoli zaplanować terminowe wykonanie usługi.

Zamówienie na usługę pilotową musi być złożone przez jeden z w/w środków łączności co najmniej jedną godzinę przed ETA lub ETD statku.

Emaile z zamówieniem można kierować pod adres: dysp@unipil.pl

PRZYJMOWANIE PILOTA NA STATEK NA REDZIE

Statki przewożące ładunki niebezpieczne lub statki o zanurzeniu większym niż 9 m obsadzane są przez pilota przy pławie "GD" lub na właściwym kotwicowisku. Statki o mniejszym zanurzeniu niż 9 m obsadzane są przez pilota najpóźniej na torze wodnym przed bramką "G1 - G2". Obsadzanie statku przez pilota w innych miejscach wymaga zgody Kapitana Portu.

ZDAWANIE PILOTA ZE STATKU NA REDZIE

Pilot może zejść ze statku po minięciu bramki "G1 - G2".

Wcześniejsze zejście pilota ze względu na warunki pogodowe może nastąpić za zgodą kapitana portu i kapitana statku pilotowanego.

Projekt i wykonanie: Usługi informatyczne Lina.pl